comte

Winnica Comte jest położona w Kluczach , powiat Olkuski, na skraju Pustyni Błędowskiej .

Klucze to atrakcyjna gmina położona na terenie powiatu olkuskiego w zachodnio-północnej części Małopolski. Jej wyróżnikiem jest przyroda typowa dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz rozsławiona na całym świecie Pustynia Błędowska.

Przebiega tędy także Szlak Orlich Gniazd – pełen wapiennych skałek, lasów i ruin rycerskich warowni.


Położenie na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znacznie przyczynia się do zachowania wartości przyrodniczych tego regionu.

O szczególnej atrakcyjności turystycznej ziemi kluczewskiej stanowi swoista budowa geologiczna. Gmina należy do największego w Polsce obszaru zjawisk krasowych, z charakterystycznymi i malowniczymi widokami skalistych wzgórz i ostańców. Można tu zaobserwować trzy typy krajobrazu: równinę, wapienny płaskowyż i doliny. Występuje tu także bogaty świat roślinny i zwierzęcy (ok. 1500 gatunków roślin, w tym liczne rzadkie i endemiczne – warzucha polska, ok. 200 gatunków ptaków, 3 tys. gatunków owadów, pospolite ssaki leśne oraz w licznych jaskiniach nietoperze). Atrakcją tego terenu są liczne osobliwości historyczne i zabytki kultury. Przez teren gminy wiedzie kilka szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i konny.

Jednym z ciekawszych miejsc, nie tylko w Polsce, jest unikat przyrodniczy i geograficzny w skali europejskiej – Pustynia Błędowska. Nie bez przyczyny nazywa się ją „Polską Saharą” - kiedyś można było tu obserwować niezwykłe miraże, zjawiska fatamorgany.

Podobno powstanie Pustyni Błędowskiej zawdzięczamy? diabłu, który zły na górników olkuskich poszukujących srebra, postanowił zasypać kopalnie piaskiem znad Bałtyku. Szybując nad ziemią taszczył już ogromny wór piachu, zahaczył nim jednak o wieże kościoła w Kluczach i morze piasku wysypało się na okoliczne pola. Niestety, to tylko romantyczna wersja powstania nasze Polskiej Sahary.

Winnica na skalę towarową została założona w roku 2005.

Od ponad 10 lat zajmujemy się pozyskiwaniem informacji na temat towarowych możliwości uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce oraz zbieramy informację na temat warunków  klimatycznych ,politycznych i innych mających wpływ na uprawę i produkcję wina w Polsce.

Aktualnie po nasadzeniach 2007 winnica zajmuje powierzchnię 0.6 ha w dwóch lokalizacjach.

Obydwie lokalizacje są położone w kierunku płd-zach-zach i ukierunkowane w stronę Pustyni Błędowskiej jako naturalnego regulatora klimatu w tym rejonie

Pustynia Błędowska jest dużym zbiornik temperatury – latem wysokiej, która jest oddawana w nocy a zimą niskiej , którą akumuluje pozwalając na zmniejszenie wielkości mrozów oraz złagodzenie przymrozków..

Doskonała struktura gleby   gliniasto – wapiennej występującej na tym terenie pozwala produkować wina o wyjątkowej jakości. Ma też duży wpływ na harmonię i zrównoważenie otrzymywanego wina.
Ponieważ w uprawie ważniejszy jest mikro niż makroklimat oraz siedlisko , zdecydowaliśmy się na uprawy w tym rejonie mimo iż jest on nie zawsze sprzyjający uprawie – wiosenne ocieplenia.

Planujemy dalsze rozwój uprawy aż do roku 2009, poszerzając ją o następne lokalizację aż do osiągnięcia zamierzonego celu – uprawy około 3-4 ha  winorośli z przeznaczeniem do produkcji wina.

Od kilku lat produkujemy wino dla potrzeb własnych zdobywając coraz większe umiejętności i zyskując coraz większy szacunek nie tylko rodzinnych degustatorów, ale także osób profesjonalnie zajmujących się oceną wina i firm wprowadzających wino do obrotu.

Bierzemy udział w szkoleniach winiarskich  – Małopolskie Winnice.
Wraz z rozwojem winnicy staramy się poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z uprawą winorośli i produkcją wina, uczestniczymy w szkoleniach w kraju i za granicą, odwiedzamy winnice na Morawach, w Słowacji,Austrii i na Węgrzech.

Doświadczenia w zakresie uprawy i wytwarzania wina czerpiemy z długoletnich znajomości z winiarzami w Czechach i Słowacji, którzy zawsze służą dobrą radą i pomocną dłonią zarówno w uprawie jak i produkcji wina.

Wino, które chcemy produkować do sprzedaży to w większości wino z odmian klasycznych vinifer uznanych na całym świecie zarówno białe jako produkt wiodący oraz czerwone jako uzupełnienie.
Ponieważ kilkuletnie testy uprawy i produkcji wypadły nader pozytywnie chcemy aby nasze wina nie odbiegały niczym od jakości innych .

Maciej Kaplita
Winnica COMTE